jquery浮动在左侧的QQ客服代码

jquery浮动在左侧的QQ客服代码

一款浮动在左侧的QQ客服代码 带有弹性可伸缩的在线客服代码。

使用方法
引入需要用到的jQuery.js代码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<script src="js/jQuery.js" type="text/javascript"></script>
$(function(){
     
    $("#divQQbox").hover(function(){
        $(this).stop(true,false);
        $(this).animate({left:0},300);  
    },function(){
        $(this).animate({left:-262},300);  
    });
     
});

文件信息:

    本文原创,作者:新媒体之家,其版权均为新媒体之家所有。如需转载,请注明出处:https://www.cnwebe.com/download/1549.html
    2

    发表评论